ES parama

Televizorių g.4, LT-78137 Šiauliai
+370 41 540114, +370 698 40310
info@anarmega.lt

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas UAB „Anarmega“ projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0079 „Metalų apdorojimo ir parengimo dengimui technologinio proceso automatizavimas“

 

UAB „Anarmega“ priklauso Lietuvos apdirbamajai pramonei, o pagrindinis įmonės veiklos pobūdis yra metalų apdorojimas ir dengimas (25.61 klasė pagal EVRK 2 red.). Įmonė siekia išplėsti teikiamų paslaugų / produktų spektrą, šiuo metu vykdo projektą „Metalų apdorojimo ir parengimo dengimui technologinio proceso automatizavimas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0079. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 61 110,00 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Visa projekto vertė – 139 800,00 Eur Įgyvendinant projektą, bus įdiegta automatinė šratavimo (srautinis paviršiaus valymas abrazyvo dalelėmis) kamera – linija. Po projekto įgyvendinimo, pradedamas teikti rinkai naujas produktas (paslauga) – metalo paviršiaus parengimas dengimui, kuris tuo pačiu prisidės prie dabar turimo produkto – miltelinio dažymo produktyvumo didinimo, bei leis teikti kompleksinius (parengimo plius dažymo) sprendimus. Įrangą planuojama įdiegti iki 2020 m. vasario 3 d.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įrengta automatinė šratavimo kamera – linija leis įmonei dirbti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek perspektyvoje ir tarptautinėje rinkoje.